ខេត្តកំពង់ចាម រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដថ្មី ៦២នាក់ ​និងស្លាប់​២នាក់ទៀត ​

ខេត្តកំពង់ចាម៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី​១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៦២នាក់- ជាសះស្បើយ ៣៥នាក់ និងស្លាប់ ០២នាក់ គឺមានអាយុ ៤០ និង ៥៤ឆ្នាំ៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង