ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤-២០ ខែកក្កដា

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា នឹងទទួលនូវឥទ្ធិពល នៃជ្រលងសម្ពាធទាប។ បន្តពីថ្ងៃទី១៥-២០ ខែកក្កដា ប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប ITCZ នឹងកើតឡើងសារជាថ្មី ហើយបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាលំដាប់ ដោយអូសបន្លាយកាត់លើព្រះរាជា​ណាចក្រកម្ពុជា គួបផ្សំនឹងខ្យល់មូសុងនិរតី ក៏មានល្បឿនជាបង្គួរផងដែរ។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងលម្អិតនៅខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង