កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា​ មាន​ ៥២,៤០%​!

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសថា កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ មាន​ ៥២,៤០%​ បើធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ​ ១០លាននាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង