រកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩បំប្លែងថ្មី B.1.617.2 (Delta) ចំនួន៣៧ករណីទៀត លើអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានសេចក្តីជូនព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ បញ្ជាក់ថា រកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី B.1.617.2 (Delta) ចំនួន ៣៧ករណីទៀត លើអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី០៧ និងទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង