​អត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ​មាន​ ៥៧,៦៨%​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសថា កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ មាន​ ៥៧,៦៨%​ បើធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ​ ១០លាននាក់៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង