​អត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ​មាន​ ៦០,៦១%​​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បង្ហាញថា កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ មាន​ ៦០,៦១%​ ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ​ ១០លាននាក់​៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង