ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៨១១នាក់ទៀត និងស្លាប់២០នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ បញ្ជាក់ថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ៨១១នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៧៩៨នាក់ និងស្លាប់ ២០នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៥១១នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ៣០០នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ៧០,៤១៩នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ៦២,៥៧៧នាក់ និង អ្នកស្លាប់ ១,១៨៨នាក់៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង