កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ​មាន​​៦៥,៥៣%​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបង្ហាញ ឲ្យដឹងថា កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ មាន​ ៦៥,៥៣%​ ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជន​គោលដៅ​ ១០លាននាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង