រកឃើញមេរោគបំប្លែងថ្មី Delta ៣៩ករណីទៀត លើអ្នកដំណើរមកពីបរទេស

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ បង្ហាញថា រកឃើញមេរោគបំប្លែងថ្មី Delta ចំនួន ៣៩ករណីទៀត លើអ្នកដំណើរមកពីបរទេស និងពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ (ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ និងប្រយោល)៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង