ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៧៦៦នាក់ និងស្លាប់១៥នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៧៦៦នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៩៦៧នាក់ និងស្លាប់ ១៥នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៤៥៩នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ៣០៧នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ៧៥,១៥២នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ៦៧,៦៩២នាក់- អ្នកស្លាប់ ១,៣៣៩នាក់៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង