ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង​ជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ​៧៦៥នាក់ទៀត​និងស្លាប់​១១នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី​២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នក​ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៧៦៥នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៦៩៤នាក់ និងស្លាប់ ១១នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៤៣៧នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ៣២៨នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ៧៥,៩១៧នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ៦៨,៣៨៦នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ១,៣៥០នាក់៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង