អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ជូនដំណឹងពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី បង់ប្រាក់ពន្ធលើយានជំនិះ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មី ស្តីពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបង់ប្រាក់ពន្ធ លើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ តាមទូរស័ព្ទដៃ និងការដឹកជញ្ជូនលតាបត្រ ដល់ទីកន្លែង របស់ម្ចាស់យានជំនិះនីមួយៗ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាណ២០២១៖

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង