ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី Delta ចំនួន១០៩ករណីទៀត

រាជធានីភហនំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីអំពីការរកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី B.1.617.2 (Delta) ចំនួន ១០៩ ករណី នៅថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា និងនៅថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១៕ ប្រភព៖ KSP Official

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង