រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៥៦០នាក់និងស្លាប់២២នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥៦០នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៧៦៣នាក់ និងស្លាប់ ២២នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣៩១នាក់ និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ១៦៩នាក់។

កហរសួង បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២នេះ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ៧៨,៤៧៤នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ៧១,៥១៧នាក់ និង អ្នកស្លាប់ ១,៤៤២នាក់៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង