ករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមបណ្តាខេត្ត ចំនួន១៧ នាថ្ងៃទី០១ ខែសីហា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាម
បណ្តាខេត្ត នាថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ រួមមាន៖

១.កំពត ៤៣ នាក់
២.កោះកុង ៣០ នាក់
៣.ព្រះវិហារ ១៤ នាក់
៤.សៀមរាប ៩៨ នាក់
៥.ឧត្តរមានជ័យ ៤១ នាក់
៦.កំពង់ធំ ៦៦ នាក់
៧.បាត់ដំបង ១១១ នាក់
៨.ប៉ៃលិន ៣៦ នាក់
៩.មណ្ឌលគីរី ១០ នាក់
១០.ក្រចេះ ១៤ នាក់
១១.ស្ទឹងត្រែង ០៥ នាក់
១២.កែប ១៤ នាក់
១៣.ព្រៃវែង ១៦១ នាក់
១៤.កំពង់ចាម ៣៨ នាក់
១៥.ត្បូងឃ្មុំ ៣៤ នាក់
១៦.បន្ទាយមានជ័យ ២០២ នាក់
១៧.កំពង់ឆ្នាំង ២៨ នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង