កម្ពុជា បន្តរកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី ​Delta ចំនួន ៦៧ករណីទៀត សរុប ៣២៧​នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ប្រទេសកម្ពុជា បានរកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី ប្រភេទ Delta ចំនួន ៦៧ករណីទៀត សរុប ៣២៧​នាក់។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង