​បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ​៥៨៨នាក់​និងស្លាប់​១៩នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥៨៨នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៦២៤​នាក់ និងស្លាប់ ១៩នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៤២៣​នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ១៦៥នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ៨០,៨១៣នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ៧៤,០៤៥នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ១,៥២៦នាក់៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង