ក្រសួងសុខាភិបាល បើកឲ្យជនជាតិឥណ្ឌា និងជនបរទេសទាំងអស់ ចូលមកកម្ពុជាវិញ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ដោយបានសម្រេចលុបចោល ការហាមឃាត់ ការធ្វើដំណើរចូលមកប្រទេសកម្ពុជា ចំពោះជនជាតិឥណ្ឌា និងជនជាតិបរទេសទាំងអស់ ដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌា ឬឆ្លងកាត់ ប្រទេសឥណ្ឌា ឬមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅ ប្រទេសឥណ្ឌា៕ ប្រភព៖
KSP Official

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង