បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤៥៥នាក់ និងស្លាប់២០នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន 455នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ 677នាក់ និងស្លាប់ 20នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ 374នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស 81នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ ប្រទេសកម្ពុជា
មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប 83,839នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ 78,431នាក់ និងអ្នកស្លាប់ 1,634នាក់៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ JOIN

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង