ព្រឹកថ្ងៃទី​១៥ ខែ​សីហា​នេះ ប្រទេសថៃ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ២១,៨៨២នាក់ និងស្លាប់២០៩នាក់

ប្រទេសថៃ៖ ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈថៃ បានរកឃើញ​អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី​ នៅព្រឹកថ្ងៃទី​១៥ ខែ​ សីហា​ ឆ្នាំ​២០២១នេះ ចំនួន ២១,៨៨២នាក់ និងចំនួន ២០៩នាក់។ ក្នុងនោះ ឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ មានចំនួន ​២៤៥នាក់​៕ ប្រភពពី៖ ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈថៃ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង