បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៥៩៣នាក់និងស្លាប់២១នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បាចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបង្ហាញថា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥៩៣នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៨០៦នាក់ និងស្លាប់ ២១នាក់។ ក្នុងនោះ
ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣៥៧នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ២៣៦នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ៨៦,០៤១នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ៨១,២០២នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ១,៧០៤នាក់៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង