ប្រទេសថៃ ​​រកឃើញ​អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី ​២០,១២៨នាក់​ និងស្លាប់​២៣៩នាក់​

ប្រទេសថៃ៖ ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ របស់ប្រទេសថៃ បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១នេះថា ​រកឃើញ​អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី ​សរុបចំនួន​ ២០,១២៨នាក់​ និងស្លាប់ចំនួន ២៣៩​នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ មានចំនួន ២៧២នាក់​៕ ប្រភព៖ ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈថៃ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង