រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ​ដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បង ​ប្រពន្ធ័ភ្លើងស្តុប​ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ​

ក្រុងព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ​បានដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បង នូវប្រពន្ធ័ភ្លើងស្តុបតាមផ្លូវមួយចំនួន ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១នេះ។ ​

មន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បញ្ជាក់ថា ការសាកល្បងប្រពន្ធ័ភ្លើងស្តុបនាឱកាសនេះ គឺជាការបើកដំណើរការសាកល្បង មុននឹងដាក់ឲ្យដំណើរការផ្លូវការ ក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង