កម្ពុជា រកឃើញមេរោគបំប្លែងខ្លួនថ្មី Delta សរុប៩៩៩ករណី

រាជធានីភ្នំពេញ៖ កម្ពុជា បានរកឃើញមេរោគបំប្លែងខ្លួនថ្មី Delta Δ (B.1.617.2) ជាសរុបចំនួន ៩៩៩ករណី (ស្រ្តី ៤៩០នាក់)…៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង