បង្កើតទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី១​ និងដូសទី២ ជូន​ពលរដ្ឋ និងពលករ នៅសេសសល់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្ដីណែ​នាំ ស្ដីពីការបង្កើតទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី១​ និងដូសទី២ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងពលករ ដែលនៅសេសសល់ ដោយបានអំពាវនាវ ឲ្យទៅកាន់ទីតាំង ដែលបានរៀបចំជូនដូចក្នុងសេចក្តីណែនាំខាងក្រោមនេះ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីណែនាំ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង