ថ្ងៃនេះថៃ រកឃើញ​អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី​​ ១៧,១៦៥នាក់​​ និងស្លាប់​២២៦នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ប្ររទេសថៃ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១នេះថា រកឃើញ​អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី​ ​ចំនួន​ ១៧,១៦៥នាក់​​និងស្លាប់ចំនួន ​ ២២៦​នាក់​។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងនៅក្នុងពន្ធនាគារមានចំនួន​ ១៩២នាក់​៕ ប្រភព៖ ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈថៃ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង