​បើកឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មលក់ដូរ ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មក្រុងព្រះសីហនុ ឬផ្សារចិន​ឡើងវិញ

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបើកឱ្យដំណើរការអាជីវកម្មលក់ដូរ នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មក្រុងព្រះសីហនុ ហៅផ្សារចិន ជាធម្មតាឡើងវិញ ក្រោយបានបិទផ្អាកដំណើរការក្នុងប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីសម្រេច របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចុះថ្ងៃទី​២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង