ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤២៨នាក់ និងស្លាប់១៤នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៤២៨នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៥៧២នាក់ និងស្លាប់ ១៤នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣១១នាក់ និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ១១៧នាក់។

ក្សួងសយខាភិបាល បញ្ជាក់ថា

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ៩០,៥៣៥នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ ៨៦,៧០២នាក់
និងមានអ្នកស្លាប់ ១,៨៣៥នាក់៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង