កម្ពុជា នឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ លើក្រុមហ៊ុនចែកចាយគុយទាវ លួចប្រើឈ្មោះក្រុងភ្នំពេញ និងរូបប្រាសាទអង្គវត្ត

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ស្ថានទូត នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រកាសរកឃើញ និងចាត់វិធានការលើ ក្រុមហ៊ុន ចែកចាយគុយទាវ ដែលបានលួចប្រើឈ្មោះក្រុងភ្នំពេញ និងរូបប្រាសាទអង្គវត្ត របស់កម្ពុជា ដោយខុសច្បាប់នោះហើយ៕ ប្រភព៖ SBM NEWS

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង