កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ មាន​ជាង៩០ភាគរយ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថា កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ មាន​ ៩០,១២%​ ធៀបជាមួយចំនួន ប្រជាជនគោលដៅ​ ១០លាននាក់។

ព្រមជាមួយគ្នានេះ ចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅលើកុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ៧២,៥៨% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ១,៩៦៦,៩៣១ នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង