ព្រឹកថ្ងៃទី​២៩ ខែ​សីហា​នេះ ប្រទេសថៃ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​​ថ្មី​ ១៦,៥៣៦នាក់​ និងស្លាប់២៦៤នាក់

ប្រទេសថៃ៖ ប្រទេសថៃ បានឲ្យដឹងថា នៅព្រឹកថ្ងៃទី​២៩ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០២១នេះ មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​​ថ្មី ចំនួន​ ១៦,៥៣៦នាក់​ និងស្លាប់ចំនួន ​ ២៦៤នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ មានចំនួន ​៣២៦នាក់​៕ ប្រភពពី៖ ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈថៃ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង