បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤៥៥នាក់ទៀត និងស្លាប់១៣នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ថៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៤៥៥នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៣២៨នាក់ និងស្លាប់ ១៣នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣៧៥នាក់ និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ៨០នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មាអ្នកឆ្លងសរុប ៩៣,៥១០នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ៨៩,១១៤នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ១,៩១៦នាក់៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង