បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី៤១៦នាក់ និងស្លាប់១២នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៤១៦នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៣៨៦នាក់ និងស្លាប់ ១២នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣០៤នាក់ និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ១១២នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ៩៣,៩២៦នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ៨៩,៥០០នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ១,៩២៨នាក់៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង