បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤៩១នាក់ និងស្លាប់៩នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៤៩១នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៣៩៧នាក់ និងស្លាប់ ៩នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ២៥៤នាក់ និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ១៦៥នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុបជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ៩៤,៤១៧នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ៨៩,៨៩៧នាក់ និង អ្នកស្លាប់ ១,៩៣៧នាក់៕ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង