​អត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​​នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី​៩ ខែកញ្ញា​ មានជិត​៩៧ភាគរយ​ ធៀប​ប្រជាជនគោលដៅ​ ១០លាននាក់​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថា កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១​ សរុបមាន​ចំនួន ៩៦,៨៥%​ បើធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ​ ១០លាននាក់​ និងលើកុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ៨៦,៤៦% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ១,៩៦៦,៩៣១ នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង