​ថ្ងៃអាទិត្យនេះ ថៃ ​រកឃើញ​អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី ​១៥,៧៤២​នាក់​ និង​ស្លាប់​១៨០នាក់

បរទេស៖ ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ប្រទេសថៃ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី​១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២១ បានរកឃើញ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី ​ចំនួន ១៥,៧៤២​នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន ១៨០នាក់។ ក្នុងឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារចំនួន ២៧៦នាក់៕ ប្រភព​: ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈថៃ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង