បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី ៦២៩នាក់ និងស្លាប់៩នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៦២៩នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៤២២នាក់ និងស្លាប់ ០៩នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៥១៦នាក់ និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ១១៣នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ១០០,១១៣នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ៩៤,៣២៦នាក់- អ្នកស្លាប់ ២,០៤៩នាក់៕ ប្រភព៖ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង