រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ​នឹងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូន​កុមារ​អាយុចាប់ពី​៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម​១២ឆ្នាំ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញាតទៅ

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនដល់កុមារ
​មានអាយុចាប់ពី ០៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ នៅទូទាំងខេត្តព្រះសីហនុ នឹងចាប់ផ្តើមចន្លោះពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី​២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២១​។

ខាងក្រោមនេះ ជាទីតាំង និងពេលវេលា នៃកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកុមារ មានអាយុចាប់ពី ០៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ នៅទូទាំងខេត្តព្រះសីហនុ៖ 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង