ព្រឹកថ្ងៃទី២០កញ្ញានេះ ប្រទេសថៃ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី ​១១,១២៥នាក់ និងស្លាប់​១០៦នាក់

ប្រទេសថៃ៖ ប្រទេសថៃ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១១,១២៥នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១០៦នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ មានចំនួន ៨៥៨នាក់៕ ប្រភពៈ ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈថៃ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង