វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៨,៦៨១នាក់​ និងស្លាប់២១៥នាក់

វៀតណាម៖ ប្រទេសវៀតណាម បានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី គិតត្រឹមម៉ោង​ ០៧យប់ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២១នេះ មានចំនួន ៨,៦៨១នាក់​។ ក្នុងនោះ ទីក្រុងហូជីមិញ​ មានចំនួន អ្នកឆ្លង ៥១៧១នាក់​។ ហើយមានអ្នកស្លាប់ចំនួន ២១៥នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង