ថ្ងៃនេះ ប្រទេសឡាវ រកឃើញ​អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី​​ ២១៤នាក់

ឡាវ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសឡាវ បានឲ្យដឹងថា រកឃើញ​អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី​ នៅថ្ងៃទី​២០ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១នេះ មានចំនួន​ ២១៤នាក់៕ ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសទ្បាវ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង