បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៨៨១នាក់ទៀត និងស្លាប់១៥នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 881នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 532 នាក់ និងស្លាប់ 15នាក់
– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 816នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 65នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ 🇰🇭
– អ្នកឆ្លងសរុប=111,673 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ=102,222 នាក់
– អ្នកស្លាប់=2,302 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង