បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ២៣៩ (PCR) នាក់ទៀត និងស្លាប់២៤នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាដព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 239 (PCR) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 481នាក់ និងស្លាប់ 24នាក់- ករណីឆ្លងសហគមន៍ 214នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស 25នាក់។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 114,810នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ 107,857នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 2,506នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង