បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ​២៥៨(PCR) នាក់ទៀត ​និងស្លាប់​២១នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១នេះ បង្ហាញថា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ២៥៨(PCR) នាក់ទៀត –  ជាសះស្បើយ ៥៤៦នាក់ និងស្លាប់ ២១នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ២៤២​នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ១៦នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩សរុបចំនួន ១១៥,០៦៨នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១០៨,៤០៣នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ២,៥២៧នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង