សារាចរណែនាំ ស្តីពីការទប់ស្កាត់ការវាយកម្ទេច និងបំផ្លិចបំផ្លាញ សំណង់អគារបេតិកភណ្ឌ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសារាចរណែនាំ លេខ០៨សរ ស្តីពីការទប់ស្កាត់ការវាយកម្ទេច និងបំផ្លិចបំផ្លាញសំណង់អគារបេតិកភណ្ឌ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសារាចរណែនាំ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង