ថ្ងៃពុធនេះ ប្រទេសឡាវ បន្តរកឃើញ​អ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩​ថ្មី​ ៦៣៥នាក់​ និងស្លាប់២នាក់​

ប្រទេសឡាវ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រទេសឡាវ បានចេញសេក្តីប្រកាសព័ត៌មានថា បន្តរកឃើញ​អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី​ ចំនួន​ ៦៣៥នាក់​ និង ស្លាប់ចំនួន ០២នាក់​៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង