​នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដា នៃការធ្វើចត្តាឡីស័ក របស់អ្នកដំណើរមកពីបរទេស ដែល​ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសមូលដ្ឋាន​ពេញលេញ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីសម្រេច​ស្តីពី នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដា នៃការធ្វើចត្តាឡីស័ក របស់អ្នកដំណើរមកពីបរទេស ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសមូលដ្ឋាន បានពេញលេញ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង