ប្រទេសថៃ បន្តរកឃើញ​អ្នកឆ្លង​កូវីដ-១៩​ថ្មី​ ​៩,៨១០​នាក់ និងស្លាប់​៦៦នាក់

ប្រទេសថៃ៖ ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈថៃ​ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១នេះ បង្ហាញថា បន្តរកឃើញ​អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី​ ចំនួន ៩,៨១០​នាក់ និងស្លាប់ ចំនួន ៦៦នាក់៕ ប្រភព៖ ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈថៃ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង