​កម្ពុជា ​សម្រេចបើកឱ្យមាន Visa ទេសចរណ៍ ដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរបរទេស​ ចូលមកទស្សនា​កម្ពុជា ឡើងវិញ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ប្រទេសកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេចបើកឱ្យមាន Visa ទេសចរណ៍ ដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរ​ ចូលមកទស្សនា ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឡើងវិញ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង