ម្សិលមិញ វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីៗ ៣,៩៨៥ករណី និងស្លាប់៥៦នាក់ទៀត

វៀតណាម៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីៗ ចំនួន ៣,៩៨៥ករណី និងស្លាប់ ៥៦នាក់ទៀត។
នេះ បើយោងតាមរបាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី​២២​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង